©  SJORS VERSTRAATEN 2008-2013  |  IDEE, ONTWERP, FOTOGRAFIE & UITVOERING  | 
                       |  CONTACT |
Home Winkelen in Almere Architectuur in Almere Stadsdelen Almere Wonen in Almere Kijk op Almere
 ALMEREAANGENAAM

DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op het webmagazine AlmereAangenaam.
Door het webmagazine te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en het gebruik van cookies.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen,
een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de website's waar zij van afkomstig zijn en
via welke provider men toegang heeft tot het internet.
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie  in dit  webmagazine is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten
worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie in dit webmagazine zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
De uitgever aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,
onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit webmagazine.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving
worden gewijzigd. Wij spannen ons in om dit webmagazine zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op dit webmagazine berust bij Sjors Verstraaten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

DISCLAIMER