Duurzaamheid
Home Winkelen in Almere Architectuur in Almere Stadsdelen Almere Wonen in Almere Kijk op Almere
 ALMEREAANGENAAM

DUURZAAMHEID

Cradle to Cradle (C2C)

2006

Oktober 2006 zond de VPRO deze  documentaire uit . Voor begrip van de ontwikkeling in Almere naar 2030 is dit verplichte kost!

2008

In juni 2008 heeft Almere gekozen voor duurzaamheid als leidraad voor de ontwikkeling tot 2030. Architect van de duurzaamheid William McDonnough staat aan de basis van de toekomstvisie Almere 2.0, met groei naar 350.000 inwoners.
Nieuwe normen zijn vastgelegd in de Almere Principles.
De veranderingen die dit teweeg zal gaan brengen worden hier en daar al zichtbaar. Toch is de implementatie van de Principles
alleen mogelijk, omdat  de stad met een zelfde gedachtengoed, maar dan uit de jaren 70, is ontworpen. Groen en blauw tussen de buurten, vrij liggende fietspaden en busbanen, gescheiden regenwater afvoer, stadsverwarming etc..  

2012

Het is 4 jaar geleden dat Almere Poort haar eerste bewoners verwelkomde. De woningbouw in Poort blijkt een mooie graadmeter te zijn voor de veranderingen die er door de crisis en de Almere Principles zijn ingezet. De eerste 2 jaar ontwikkelden grote ontwikkelaars het  Europa- en Columbuskwartier. Deze partijen, zijn in belangrijke mate uitgestapt. De vrij gekomen delen worden herbestemd voor vormen van particulier of collectief opdrachtgeverschap. In het Homeruskwartier dat volgens deze methode is opgezet, is goed te zien welke positieve kwaliteit's slag er wordt gemaakt. Inmiddels zijn de eerste bouwgroepen begonnen aan de realisatie van het centrumgebied

Almere Principles

Voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030

1 Koester diversiteit
Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend
kenmerk van robuuste ecologische, sociale en economische systemen.
Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te moedigen,
zal Almere gedijen als een stad die rijk is aan variatie.

2 Verbind plaats en context
Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren en versterken.
De stad zal vanuit eigen kracht en tot wederzijds voordeel actieve relaties
onderhouden met de haar omringende gemeenschappen in breedste zin.

3 Combineer stad en natuur
Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar unieke en
bestendige combinaties van het stedelijke en het natuurlijke weefsel, en
naar een verhoogd besef van de menselijke verbondenheid met de natuur.

4 Anticipeer op verandering
Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een ruime mate
van flexibiliteit en aanpasbaarheid in onze plannen en programma’s
opnemen, en daarmee onvoorspelbare kansen voor toekomstige
generaties mogelijk helpen maken.

5 Blijf innoveren
Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde processen,
technologieën en infrastructuren aanmoedigen en experimenten
en kennisuitwisseling ondersteunen.

6 Ontwerp gezonde systemen
Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke systemen
‘cradle to cradle’-oplossingen benutten, in het besef van de onderlinge
afhankelijkheid van ecologische,sociale en economische gezondheid
op ieder schaalniveau.

7 Mensen maken de stad
Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken,
behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven
om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid.
Ecologische buurt de Buitenkans.

In de Stripheldenbuurt van Almere Buiten is sinds 2005 een buitengewoon buurtje ontstaan. De Buitenkans is een verzameling van 55 ecologische woningen. Op 2.5 ha grondgebied binnen een  bosrand met zwarte els en eiken, van starterswoning tot riante villa, in huur en koop, zijn hier samengebracht. Doelstelling is een duurzaam en leefbaar milieu, waarbij de bewoners weer echte buren zijn en een gezond binnen klimaat genieten. Duurzaam en energiezuinig op een verantwoorde wijze, zonder al te veel technische ingrepen, zoals bijvoorbeeld bij passief huizen wordt toegepast.  In zijn soort behoort het tot de grootste ecologische woonbuurten van Nederland, gestoeld op een antroposofische bouw- en leefwijze. De huizen kenmerken zich door de toepassing van zoveel mogelijk natuurlijke materialen en een zo laag mogelijk gebruik van energie. Houtskelet bouw met zonnepanelen, zonneboilers, sedum daken,  ademend leem in de muur, ligging op het zuiden, etc.  De  realisatie van de buurt heeft veel ervaring opgeleverd bij zowel de bewoners vereniging als de gemeente Almere, en kan als voorloper worden beschouwd van de denkwijze en ontwikkeling van het nieuwste stadsdeel Oosterwold, waarvan de bouw onlangs is gestart. Evenals in de Buitenkans heeft de gemeente de regie van de buurt over gelaten aan de bewoners, die daardoor ook in staat waren om de buitenruimte op een afwijkende manier vorm te geven. Onderstaande foto’s laten zien dat burgers tot veel in staat zijn, indien de ambtelijke molen de regelgeving verminderd.