Home Winkelen in Almere Architectuur in Almere Stadsdelen Almere Wonen in Almere Kijk op Almere
 ALMEREAANGENAAM
Werken in Almere

  WERKEN

Werken in Almere

Hoewel de werkgelegenheid de snelle groei van de stad niet heeft kunnen bijhouden, betekent dit niet, dat de stad op het gebied van werkgelegenheid niets voorstelt!. Mede door de afnemende bevolkingsaanwas in het laatste decennium komt de balans snel dichter bij normale verhoudingen. Op 35 bedrijfsterreinen, kantoorparken en de achter de voordeur, zijn 13.000 bedrijven,  met ruim  81.000 arbeidsplaatsen, actief. Opmerkelijk is dat er 18.000 plaatsen worden ingevuld door inkomende pendelaars!  Samen met de 43.000 uitgaande pendelaars zorgt dit voor grote drukte op de weg en in de trein, met name in de spits.

In Almere is de transitie naar een nieuwe hedendaagse economie, passend in de tijdgeest, volop aan de gang. De crisis lijkt een vliegwiel te zijn voor de richting die reeds lang voor de crisis bewust was ingezet , de transformatie naar de Netwerk economie

Almere is netwerken. Althans in voortvarend  tempo maakt het een belangrijker onderdeel uit van het nieuwe stedelijk leven. Werkgelegenheid uit de oude, van voor 2008, economie, verliest in snel tempo terrein. Te log geworden organen moeten het veld ruimen, zowel bij overheid, banken, verzekeraars, als producenten van ‘oude produkten’.  Juist, omdat Almere niet vanaf  geboorte is vertroeteld met dure werkgelegenheid van Rijkswege, direct of indirect, hoeft Almere nu ook de grote klappen niet zo hard op te vangen. De voor de crisis ingezette richting tot netwerken werpt nu haar vruchten af.  Al vanaf 2000 is werk gemaakt, om het transformatie proces naar de nieuwe economie in Almere op te starten.  

Bio-science, ICT, Creatieve sector en logistiek  zijn peilers voor de economie in heel Flevoland. De beschikbaarheid over grond en de gunstige centrale ligging zijn aanleiding voor bedrijven zich hier te vestigen. Het ontluikende succes van de economische ontwikkeling staat niet op zich. Almere beschikt over een jong, meest goed onderhouden woningbestand, aangesloten op het glasvezelnet. Verloedering is praktisch niet te vinden, ook niet op de bedrijfsterreinen. De aard van de werkgelegenheid zal de aankomende jaren, door de groei van Hoger en Universitair onderwijs, flink in kwaliteit toenemen.

Almere heeft een grens overschreden, waardoor het niet langer ontkent kan worden. De stad werkt als een magneet op regionale ondernemingen. Kamer van Koophandel, Rechtbank, Universiteit, diverse instituten en een steeds drukker bezocht winkelhart zorgen ervoor dat de stad meer en meer het economische en culturele hart van Gooi, Eem- en Flevoland is.

In de foto-trommel een greep uit de vele nationale en internationale hoofdkantoren  en voorbeelden van de nieuwe economie.

 HOME